Български bg   English en   Italiano it

"Трансис" ЕООД

7003 Русе
ул. "Тракция" №2
+359 82 81 55 40
+359 82 84 46 93 – факс
transis@transis-bg.com

За нас

„Трансис ЕООД“ е основана през 2003г. с основен предмет на дейност услуги за международен транспорт в цяла Европа.

Компанията е съсредоточена върху международни превози на комплектни и групажни доставки както в Евопейската общност така и в страни, които не са членки на Европейския съюз. Основните направления на фирмата са по релациите- Италия, Унгария, Австрия, Франция, Испания, Словения, Сърбия, Хърватска и Румъния. Фирмата разполага с 50 съвременни композиции Мерцедес, които отговарят на най-високия стандарт Евро 5-EEV и Евро 6.

Днес „Трансис ЕООД“е една от най-динамично развиващите се транс-портни фирми в България. Работим с постоянен контингент от клиенти като разбира се непрекъснато се търсят нови такива. Дружеството има директни договори с фирми производители, което ни позволява да пред-лагаме на нашите клиенти качество на услугите и конкурентни цени, обезпечени с коректност и сигурност на доставките.

Персоналът на Трансис ЕООД е екип от професионалисти. Те са подгот-вени да предоставят компетентна консултация и да намерят ефективно решение за всеки транспортен проблем. Те имат опит както във вътреш-ната, така и във международната спедиция. Имаме индивидуален подход към всеки клиент. Гарантираме комплексни решения за всички транспорт-ни и складови манипулации на стоката.

Чрез съвременни информационни технологии клиентите ни получават 24 часова информация относно местоположението на доставките.

Всеки товарен автомобил е оборудван с GPS устройство и мобилен телефон. Това позволява да се знае във всеки един момент къде се намира превозва-ния товар и да се поддържа връзка между офиса и шофьора. Всички пре-вози са под покритието на Генерална застраховка (Отговорност на пре-возвача) по Конвенция CMR.

Бъдещи планове

Развитието ни е в основата на успеха. От самото си създаване досега дружеството не е преставало да се стреми към подобря-ване и разширяване на услугите, автопарка и условията на ра-бота. Престои изграждането на втори логистичен склад.

Наша основна цел е поддържането на високо ниво на качеството на услугите. Критерий за добре свършена работа са доволните клиенти.

Дружеството разполага с логистичен склад в гр. Русе за складиране, пакетиране и експедиране към всички крайни клиенти в уговорено от тях време. Това е основно предимство при обслужване на групажни пратки.

Автопарк:

От септември 2020г. фирма Трансис разшири автопарка си с 25 нови товарни автомобила Mercedes Actros от най-висок клас, съответстващи на еконорми и стандарт Euro 6, с грижа към околната среда и възможност за намаляване на вредните емисии на CO2 с до 25 %.

Основните ни цели са поддържане отличното качество на услугите, които предлагаме, чрез периодично обновяване на автопарка и оборудването на автомобилите.

Допълнително квалифициране на нашите служители беше извършено от представители на Mercedes-Benz с цел по-добра ефективност при шофиране и въвеждане в новите технологии, които предоставят автомобилите.

В последните години фирмата бележи траен ръст на предлаганите услуги като увеличава автомобилния парк и разширява спектъра на предлаганите дейности.

Трансис ЕООД е член на:

НСБП - Национално сдружение на българските превозвачи


увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи