Български bg   English en   Italiano it

"Трансис" ЕООД

7003 Русе
ул. "Тракция" №2
+359 82 81 55 40
+359 82 84 46 93 – факс
transis@transis-bg.com

Проект: № BG16RFOP002-2.089-2380-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: Трансис ЕООД

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско финансиране и 7 500 лв. национално финансиране

Начало на изпълнение: 13.12.2021 г.

Край: 13.03.2022 г.


Проект: BG16RFOP002-2.073-17149

Дата: 16.09.2020г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-17149 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: „Трансис“ ЕООД

Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.09.2020 г.

Край: 14.12.2020 г.