Български bg   English en   Italiano it

"Трансис" ЕООД

7003 Русе
ул. "Тракция" №2
+359 82 81 55 40
+359 82 84 46 93 – факс
transis@transis-bg.com

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този уебсайт www.transis-bg.com се притежава и управлява от дружество ТРАНСИС ЕООД.

Ние разбираме, че като посетител на нашия уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от ТРАНСИС ЕООД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

За да използвате електронната услуга, която Ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

Какви лични данни обработваме

За да се възползвате от електронната ни услуга ние събираме и обработваме Вашите лични данни. Те са ни необходими, за да можем да отговорим на Вашите запитвания направени през формата за контакт. За Вас се събират следните данни:

 • Име;
 • Фамилия;
 • Имейл;
 • Телефон;
 • Образователна/Професионална Квалификация;
 • Автобиографични данни;
 • Факс;
 • Държава на произход;
 • Пощенски код;
 • Физически адрес за кореспонденция.

Вие не сте задължени да предоставяте лична информация, но при отказ за предоставяне на нужната ни лична информация няма да можете да се възползвате от електронната услуга на уебсайта. Вие не сте задължени да предоставяте персонална информация, за да разглеждате уебсайта.

ТРАНСИС ЕООД не събира и обработва данни, които разкриват расов, етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, както и данни, които се отнасят до здравето и човешкия геном.

Псевдонимизирани данни

За да можем да отговаряме на Вашите запитвания ние съхраняваме в архив псевднонимизирани лични данни, в частност Вашият имейл. Псевдонимизираните данни са променени/криптирани, до такава степен, че не могат повече да се идентифицират с конкретно лице.

Анонимизирани данни

За да Ви предоставим по-добро обслужване и да подобрим работата на уебсайта използваме анонимизирана информация за посетители му.

Анонимизираните данни не позволяват идентификация с конкретно лице. Те могат да включват:

 • Идентификационен номер на „бисквитка“;
 • Географско положение свързано с източник на трафик.

Как се използват предоставените от Вас данни

 • За идентификация на Вашите заявки, подадени, чрез формата за контакт, телефона или друг онлайн канал;
 • За обработка на поръчки направени, чрез формата за контакт и по телефона;
 • За изпращане на информация към Вас, в случай, че сте се абонирали за бюлетин от ................................;
 • За статистически анализ, за чиито цели се използват анонимизирани данни, които не съдържат лична информация.

Сигурност на личните данни

ТРАНСИС ЕООД прилага мерки за подсигуряване на сигурност, коректност и защита на личните данни, които обработва. Ние извършваме постоянен мониторинг на съхраняваната информация и контрол върху обработването ѝ.

Вашите данни се съхраняват на софтуер на контролирани сървъри и физически носители – хард-дискове, до които се предоставя ограничен и строго контролиран достъп. Служителите имащи достъп до техническите и софтуерните средства за задължени да третират информацията, като конфиденциална.

Подробна информация можете да намерите в политиката ни за защита на лични данни ТУК.

Задължения на ТРАНСИС ЕООД

 • Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до Вашите лични данни;
 • Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
 • Да Ви осигурим непрекъснат достъп до данните, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол ни възпрепятстват;
 • Да не предоставяме данните Ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
 • Да отговаряме писмено и мотивирано на Ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.
 • При промяна в настоящата Политика да Ви информираме своевременно по подходящ за това начин.

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети лица

ТРАНСИС ЕООД предоставя личните и анонимизираните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите на:

 • Изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, доставка на стоките до посочен от потребителя адрес . Това включва и предоставяне на данните на лицензиран пощенски оператор (куриерска компания), посредством строго определени процедури за конфиденциалност;
 • Статистически анализ за използването на уебсайта.

На други трети лица, несвързани с търговската дейност и използването на уебсайта не се предоставят лични данни, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Изключение правят:

 • Митници;
 • Правоприлагащи държавни органи.

Права на потребителя

 • Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ТРАНСИС ЕООД;
 • Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • Право да бъдете уведомени преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;
 • Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас.

Политика за използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет.

Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на уебсайта. „Бисквитката“ няма да навреди на Вашия компютър, а в резултат на употребата ѝ не се съхраняват никакви лични данни. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“.

При повечето браузъри ( Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari и Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на използвания браузър, Вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до Вашия компютър и до каква степен.

Ако не направите никакви промени, това означава, че приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни променете настройките на Вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт

Сесийни „бисквитки“

Те дават възможност да се изпълнявате важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. Те не се съхраняват на Вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на браузъра.

„Бисквитки“ за анализ

Това са постоянни „бисквитки“ и ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на нашия сайт. Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например:

 • Как сте достигнали до сайта;
 • Какви страници сте прегледали;
 • Какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през уебсайта.

Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на сайта и да коригираме грешки.

За целите на анализа използваме „бисквитките“ на Google Analytics. Ние не записваме никаква лична информация, като част от този процес.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

В случай, че не знаете типа и версията на използвания от вас за достъп до интернет браузър, кликнете върху менюто ‘Help’ в горната част на прозореца на браузър и след това кликнете върху ‘About’, при което ще се визуализира търсената от вас информация.

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0

Кликнете върху опцията ‘Tools’ в горната част на прозореца на браузъра, изберете ‘Internet options’ и след това кликнете върху ‘Privacy’. Проверете дали настройката за степента на защита „Privacy level” е на ниво „Medium” (средно) или по-ниско. При такава настройка „бисквитките“ са разрешени в браузъра. При задаване на настройки за ниво над „Medium” „бисквитките“ се блокират.

Google Chrome

Кликнете върху иконката на гаечния ключ в горната дясна част на прозореца на браузъра и изберете ‘Settings’ (настройки). Кликнете върху ‘Show advanced settings’ (показване на разширени настройки) в долната част и позиционирайте върху секцията ‘Privacy’ (поверителност).

Кликнете върху ‘Content settings’ (настройки на съдържанието) и в раздела за „бисквитките“ (cookies), изберете ‘allow local data to be set’ (разрешаване на настройки на локални данни), за да разрешите използваните „бисквитки“.

За да забраните „бисквитките“, включете опциите ‘Block sites from setting any data’ (блокиране на задаване на каквито и да е данни от сайтовете), ‘Block third-party cookies and site data’ (блокиране на „бисквитки“ и данни на сайтове на трети страни) и ‘Clear cookies and other site and plug-in data when I close my browser’ (изчистване на „бисквитки“ и други данни на сайтове и плъгини при затваряне на моя браузър).

Mozilla Firefox

Кликнете върху ‘Tools’ в горната част на прозореца на браузър и изберете ‘Options’ (опции). След това изберете иконката за поверителност ‘Privacy’ върху появилото се меню. Поставете отметка на опцията ‘Accept cookies from sites’ (приемане на „бисквитки“ от сайтове), за да разрешите „бисквитките“. Ако желаете да забраните „бисквитките“, премахнете отметката в това поле.

Safari

Кликнете върху иконката на зъбно колело, разположена в горната дясна част на прозореца на браузър и изберете ‘Preferences’ (предпочитания). Кликнете върху иконката за поверителност ‘Privacy’ върху появилото се меню. Поставете отметка на опцията ‘Block third-party and advertising cookies’ (блокиране на рекламни „бисквитки“ и „бисквитки“ на трети страни). В случай, че искате да забраните изцяло „бисквитките“, поставете отметка в полето ‘Never’ (никога).

Изключване и блокиране на „бисквитки“ от Уебсайта

Изключване и блокиране на „бисквитки“ с add-on ( приставка ) за браузър

Всички „бисквитки“, които се ползват на този уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 2 години, според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Ремаркетинг и реклама

Какво представлява ремаркетингът

Ремаркетингът е форма на онлайн реклама, която позволява да виждате релевантно съдържание за продукти и услуги извън www.transis-bg.com. След като посетите нашия уебсайт, алгоритъм на трета страна определя от какво се интересувате. В резултат Вие може да видите рекламно съобщение под формата на банер или текст, което пряко Ви интересува.

Съхранява ли се лична информация за мен

За целите на ремаркетинга и рекламата се използва анонимизираната информация от рекламните „бисквитки“. За Вас не се съхранява никаква лична информация.

Контакт с нас по въпроси свързани с личните Ви данни

Можете да свържете с нас, за да:

 • Проверите и потвърдите актуалността на Вашите данни;
 • Да пожелаете данните Ви да бъдат изтрити – Правото „да бъдеш забравен“;
 • Да поискате предоставяне на Вашите данни във формат удобен за Вас;
 • Да поискате временно блокиране на обработването;
 • Да подадете възражение спрямо методите на обработване;
 • Да поискате информация за начина, по който данните Ви са обработват.

Начини за връзка с ТРАНСИС ЕООД

Свържете се с нас, чрез:

 • Форма за контакт;
 • На имейл: transis@transis-bg.com