Български bg   English en   Italiano it

"Трансис" ЕООД

7003 Русе
ул. "Тракция" №2
+359 82 81 55 40
+359 82 84 46 93 – факс
transis@transis-bg.com
  • Международен транспорт със собствен автопарк, включително групажни пратки в цяла Европа и на Балканите;

  • Вътрешен транспорт и дистрибуция;

  • Автомобили в отлично техническо състояние, съобразено с всички стандарти и препоръки за международен сухопътен транспорт, както и предоставяне ежедневна информация за движението на транспортните единици;

  • Разработване и изпълнение на атрактивни оферти и транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиенти;

  • Складиране, пакетиране, препакетиране и експедиране към всички крайни клиенти в уговорено от тях време, което е основно предимство при обслужване на групажни пратки.

увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи
увеличи